Członkowie rządu wybierają różne miejsca na organizowane przez siebie konferencje. Naturalne miejsce na konferencję prasową członków rządu stanowi gmach Sejmu, tym bardziej, że jest on odpowiednio zabezpieczony przed różnymi nieprzewidzianymi wydarzeniami.
miejsce na konferencję

Autor: swimboy1
Dzięki temu członkowie rządu mogą czuć się w nim w pełni bezpieczni. Na takiej konferencji mogą przybliżać szczegóły przegłosowanej właśnie ustawy oraz wyjaśniać, dlaczego zagłosowali przeciw jakiejś ustawie, która była powszechnie akceptowana. Z drugiej strony, członkowie rządu na organizowanych przez siebie konferencjach, mogą przedstawiać szerokiej opinii publicznej jakieś szczegóły przygotowywanej przez swoje ugrupowanie ustawy i przekonywać, że będzie ona korzystna dla wszystkich obywateli, a na pewno dla tych, którzy żyją zgodnie z prawem. Konferencje prasowe członków rządu często organizowane są także w odpowiedzi na jakieś kontrowersyjne wypowiedzi innych polityków oraz na pojawiające się informacje o jakichś nieprawidłowościach w pracach rządu.

Za dobre miejsce na konferencję obecnych jeszcze członków rządu uznaje się siedzibę ich sztabów wyborczych w trakcie prowadzonej przez nich kampanii. Dzięki temu mogą oni odpowiadać na zadawane sobie pytania mając za plecami plakaty wyborcze, dzięki czemu mogą w skuteczny sposób zachęcać do głosowania na swoją partię. Coraz częściej konferencje prasowe członków rządu organizowane są również w hotelach, w których właśnie przebywają. Dzieje się tak w sytuacji, gdy doszło do jakiegoś ważnego wydarzenia, które powinno zostać przez nich skomentowane, ale nie są oni w stanie w szybkim tempie znaleźć się na terenie Sejmu, dlatego chcą chociaż na takiej konferencji prasowej wyrazić swoją opinię na jakiś temat.
Dobre hotele są tak wyposażone, że szybka organizacja konferencji prasowej nie stanowi dla obsługi hotelowej żadnego problemu, a dziennikarze na pewno znajdą się na takiej konferencji nawet, jeżeli zostaną o niej poinformowani w ostatniej chwili.