Sportowiec może udzielać konferencji prasowej w różnych miejscach. Często zastanawia się ze swoim sztabem szkoleniowym, jakie miejsce na konferencję wybrać, żeby było ono niemal idealne.
Wydaje się, że jednym z takich miejsc jest siedziba organizacji sportowej, w której barwach występuje. Poza tym może udzielać konferencji prasowej w miejscu, w którym odbywa trening, a także w hotelu, w którym się zatrzymał. Natomiast od najbardziej prywatnej strony będzie mógł się pokazać, jeżeli zgodzi się na zorganizowanie konferencji prasowej w swoim domu. To miejsce na konferencję może się jednak bardzo przyczynić do naruszenia prywatności, która należy się przede wszystkim rodzinie sportowca, dlatego menadżer sportowca powinien zrozumieć, jeżeli nie będzie on chciał zwoływać konferencji prasowej w swoim domu. Natomiast wielu sportowców zgadza się na organizowanie konferencji prasowej w hotelu, w którym się zatrzymali. Dzięki temu nie muszą tak do końca rezygnować z odpoczynku, na który mogli przeznaczyć wolny dzień, a jednocześnie pokazują się kibicom z nieco bardziej prywatnej strony.

miejsce na konferencję

Autor: Sideshow Bruce
Źródło: http://www.flickr.com
miejsce na konferencję

Autor: Ctd 2005
miejsce na konferencję

Autor: swimboy1
Wiele osób uważa, że naturalne miejsce na konferencję prasową udzielaną przez sportowca stanowi sala gimnastyczna lub boisko, na którym odbywa swój trening. Dzięki temu kibice mogą zobaczyć, ile ciężkiej pracy taki sportowiec musi włożyć w odnoszone przez siebie sukcesy i zaczynają się z nim solidaryzować. Z drugiej strony, trener sportowca dba o to, aby rywale takiego sportowca nie zdołali podczas oglądania konferencji wypatrzeć jego indywidualnych metod treningu, które sprawiają, że odnosi on duże sukcesy, ponieważ mogliby zacząć go naśladować, a przez to coraz częściej z nim wygrywać.
Ostatnie, chyba najbardziej idealne miejsce na konferencję prasową sportowca stanowi siedziba jego organizacji sportowej. Udzielając odpowiedzi na pytania zadawane w tym miejscu, może on liczyć na pomoc szefa organizacji, który również uczestniczy w takiej konferencji.