W firmach znajdują się sale szkoleniowe o różnej wielkości. Sala szkoleniowa jest miejscem, w którym pracownicy mogą poznawać zasady obsługi nowych programów komputerowych czy nowego sprzętu przeznaczonego na hale produkcyjne.
Prowadzone są w nich szkolenia BPH i w szkolenia w zakresie przeprowadzania akcji promocyjnej wśród potencjalnych klientów. Dla mniejszej liczby pracowników idealna będzie taka sala szkoleniowa, która pozwoli na to, że wszyscy uczestnicy szkolenia będą mogli zachowywać ze sobą kontakt wzrokowy oraz będą mogli swobodnie korzystać z komputerów lub maszyn pracowniczych. Organizacja takiego szkolenia w zbyt dużej sali mogłaby powodować, że pracownicy rozejdą się po całej sali i nie będą mogli ze sobą współpracować. Jednocześnie trzeba będzie organizować na potrzeby szkolenia narzędzia nagłaśniające, chociaż nie byłyby one potrzebne w małej sali. W sali o odpowiedniej wielkości łatwiej jest również zwracać uwagę na poczynania pracowników i wyłapywać popełniane przez nich błędy.

sala szkoleniowa

Autor: swimboy1
Natomiast w przypadku dużego szkolenia organizowanego dla większej liczby pracowników idealna będzie jedna z większych sal szkoleniowych. Umieszczenie pracowników w takiej sali pozwoli na to, że wszyscy będą mogli wygodnie zająć przeznaczone dla nich miejsca i zajmą się swoją pracą. Taka sala szkoleniowa jest odpowiednio nagłośniona, dzięki czemu pracownicy mogą dokładnie słyszeć wydawane im polecenia i brać aktywny udział w szkoleniu. Jednocześnie mogą swobodnie zadawać pytania osobie prowadzącej szkolenie, dzięki mikrofonowi obecnemu na sali.

Dobrze przygotowany szkoleniowiec nie prowadzi szkolenia metodą wyłącznie wykładu, ale aktywnie współpracuje z osobami uczestniczącymi w szkoleniu, chodzi po całej sali i chętnie odpowiada na wszystkie zadawane mu pytania, a także demonstruje sposoby rozwiązywania różnych problemów, jakie pojawiły się w trakcie obsługi jakiegoś sprzętu. Sala szkoleniowa odpowiednio dobrana do ilości osób może sprawić, że wszystkie one wyciągną ze szkolenia jakieś cenne informacje.